Ý kiến chuyên gia về sữa non

Nếu bạn gõ dòng tìm kiếm "Colostrum" (sữa non) vào thư viện nghiên cứu Y Dược học online Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) hoặc Cochrane (www.cochranelibrary.com) bạn sẽ thấy tương ứng khoảng 8000 đến 9500 kết quả nghiên cứu về việc sử dụng Colostrum. Trong số gần 17500 nghiên cứu, có rất nhiều các nghiên cứu chỉ ra tác dụng rõ rệt của colostrum (sữa non) trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người.